Syftet med denna webbplats är att främja fågelskådning och underlätta för dem som är intresserade av det.

Denna webbplats drivs av mig som enskild person och allt material (bilder och texter) är mitt eget om ej annat uttryckligen anges.