Översikt av lokaler

Eftersom syftet med webbplatsen är att underlätta för personer som vill titta på fåglar så presenterar jag här ett antal platser där den intresserade kan titta på fåglar. Vissa av dessa är mer tillgängliga än andra och vissa har ett rikare artutbud än andra, men alla platser som jag beskriver kan man faktiskt skåda fåglar på.

Trots att kommunen saknar en fågellokal av den sort där man alltid träffar andra skådare (typ fågeltornet i Fysingen eller Säby strandäng) så finns det faktiskt ett stort antal platser som passar bra för fågelskådning. Flera av dessa platser skulle nog av det stora flertalet invånare i kommunen anses vara allmänna naturområden och promenadstråk, så det är inte särskilt avsides belägna platser.

Förutom de platser som jag här räknar upp så kan man självklart hitta sin egen favoritplats, kanske en hage eller sjö på bekvämt promenadavstånd från bostaden.

Några av de platser som är väldigt tillgängliga är Hammarby Kyrka, Kärleksudden och Edssjön. Detta gäller speciellt för de som åker bil då det finns parkeringar i direkt anslutning till fina gångvägar som leder mot lokalerna.